กราฟเส้น 1 วัน

แอป MT5 Meta trader 5 โบรกเกอร์ Exness
ราคา USDJPY แสดงผลเป็นกราฟเส้น หรือ Line Chart
Forex
Line Chart แอป MT5
ใน Timeframe 1 วัน หรือ D1
Forex
D1 = Daily
ราคาในกรอบนั้นเป็นราคา 1 วัน ที่ผ่านมา ถ้าราคาขึ้นลงมากๆกราฟจะมีความชันมาก ถ้าราคาขึ้นลงน้อยเส้นจะราบเรียบ ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงมากๆ เช่น ราคาลงเยอะกราฟจะมีลักษณะหักลงมา ถ้าขึ้นมากๆกราฟเกือบตั้งฉากและมีความสูงมากขึ้น ถ้าขึ้นเยอะมากๆกราฟจะสูงขึ้น หรือถ้าลงมากๆกราฟก็จะมีลักษณะตั้งฉากคล้ายๆกัน คือ ยืดลงมาและเกือบตั้งฉาก
Forex
1 วัน
การเคลื่อนที่ของราคา USDJPY ใน 1 วัน ที่ผ่านมา ราคาร่วงลงจาก 112.203 ¥ ต่อ 1 $ ไปสู่ราคา 111.842 ¥ ต่อ 1 $
Forex
1 วัน
ถ้าเป็น Timeframe 5 นาที ช่องนี้ก็จะเป็น 5 นาที ถ้าเป็น Timeframe 15 นาที ช่องนี้ก็จะเป็น 15 นาที ถ้าเป็น Timeframe 30 นาที ช่องนี้ก็จะเป็น 30 นาที ถ้าเป็น Timeframe 1 ชั่วโมง ช่องนี้ก็จะเป็น 1 ชั่วโมง ถ้าเป็น Timeframe 4 ชั่วโมง ช่องนี้ก็จะเป็น 4 ชั่วโมง ถ้าเป็น Timeframe 1 วัน ช่องนี้ก็จะเป็น 1 วัน ถ้าเป็น Timeframe 1 สัปดาห์ ช่องนี้ก็จะเป็น 1 สัปดาห์ ถ้าเป็น Timeframe 1 เดือน ช่องนี้ก็จะเป็น ?
ขอบคุณ Exness Mt5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *